Měření

Kontrolu výrobků provádíme na CNC souřadnicovém měřícím stroji WENZEL typ LH 54. Dle možnosti též měříme pro firmy, s kterými kooperujeme.

Souřadnicový měřící stroj WENZEL je schopen měřit výrobky s přesností na 0,001 mm a minimální vnitřní měřitelný rozměr, který jsme momentálně schopni měřit je 0,6 mm.
Pro práci s tímto měřícím přístrojem máme vystaven kalibrační protokol vystavený a garantovaný firmou WENZEL.

Rozjezd měřícího stroje je x=500 mm , y=600 mm , z=400 mm.
Maximální hmotnost výrobku - zatížení měřícího stroje je 200 kg.

E-mail pro měřící protokoly je wenzel@infit.cz

 

Visio Engineering


   
 
 
 
© 2014 INFIT-MILLING s.r.o. Sitemap